EXERCICIO DO DEREITO AO VOTO DAS PERSOAS TRABALLADORaS POR CONTA ALLEA convocadas para o día 18 de febreiro de 2024

Descargar o documento "EXERCICIO DO DEREITO AO VOTO DAS PERSOAS TRABALLADORaS POR CONTA ALLEA convocadas para o día 18 de febreiro de 2024"
Ano de publicación:2024

ORDE do 15 de xaneiro de 2024 pola que se regula o exercicio do dereito ao voto das persoas traballadoras por conta allea nas eleccións convocadas para o día 18 de febreiro de 2024 polo Decreto 150/2023, do 25 de decembro, de convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galicia.