diagnose sobre urbanismo comercial

Descargar o documento "diagnose sobre urbanismo comercial"
Ano de publicación:2008

A realización da Diagnose sobre Urbanismo Comercial no Concello de Santiago ten como obxectivo principal identificar e valorar o estado dos elementos urbanísticos que afectan ao desenvolvemento do comercio compostelá por eixos comerciais.