Guías e recursos

Ordenanza xeral de subvencións e transferencias da Deputación Provincial da Coruña

Ano de publicación: 2024

Información dos contratos asinados segundo o Instituto Galego de Estatística (IGE)

Documento “Ordenanza xeral de subvencións e transferencias da Deputación Provincial da Coruña”

CONVENIO COA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVIZOS E NAVEGACIÓN DE ESPAÑA

Ano de publicación: 2024

Información dos contratos asinados segundo o Instituto Galego de Estatística (IGE)

Documento “CONVENIO COA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVIZOS E NAVEGACIÓN DE ESPAÑA”

INFORMACIÓN DE INTERESE 2024

Ano de publicación: 2024

Neste apartado poderase consultar información xeral que atinxe ao comercio local para a anualidade 2024.


Datos do IGE: Contratos asinados

Ano de publicación: 2024

Información dos contratos asinados segundo o Instituto Galego de Estatística (IGE)


Informe de Conxuntura Económica da provincia da Coruña

Ano de publicación: 2024

✍ Publicado o novo Informe de Conxuntura Económica da provincia da Coruña 📃
👉 Del despréndese que, en Santiago, o sector servizos (comercio, hostalaría e transporte) supón o 21,1 % do VAB e o 20 % do PIB da cidade, o que demostra a relevancia de ditas actividades na nosa contorna 💵

Documento “Informe de Conxuntura Económica da provincia da Coruña”

LEI 8/2023, do 14 de decembro, de artesanía de Galicia

Ano de publicación: 2023

Documento “LEI 8/2023, do 14 de decembro, de artesanía de Galicia”

Plan estratéxico do comercio do concello de Santiago de Compostela

Ano de publicación: 2017

A realización do Plan estratéxico do comercio é relevante para coñecer a realidade actual do sector comercial e deseñar estratexias encamiñadas a aproveitar as oportunidades e superar as debilidades.

Documento “Plan estratéxico do comercio do concello de Santiago de Compostela”

Hábitos de consumo no concello de Santiago

Ano de publicación: 2010

Neste estudo analizanse os hábitos de compra e consumo dos clientes dos establecementos do Concello de Santiago, tanto dende o punto de vista sociodemográfico como conductual e cultural (vantaxes buscadas nos produtos polos consumidores, os estilos de vida, intereses, opinións e comportamentos de merca), co obxectivo de dotar ao sector comercial dun coñecemento exhaustivo da súa clientela.

Documento “Hábitos de consumo no concello de Santiago”

censo de locais comerciais de santiago de compostela

Ano de publicación: 2008

O Censo de Establecementos Comerciais constitúe un reconto dos bens inmobles que actualmente albergan ou teñen potencial de albergar unha actividade económica relacionada co sector comercial. A súa finalidade é levar a cabo un rexistro da cantidade de todos os inmobles dedicados actualmente a esta actividade así como os dispoñibles en aluguer ou venda, para levar un control do seu uso e aproveitamento.

Documento “censo de locais comerciais de santiago de compostela”

diagnose sobre urbanismo comercial

Ano de publicación: 2008

A realización da Diagnose sobre Urbanismo Comercial no Concello de Santiago ten como obxectivo principal identificar e valorar o estado dos elementos urbanísticos que afectan ao desenvolvemento do comercio compostelá por eixos comerciais.

Documento “diagnose sobre urbanismo comercial”