Hábitos de consumo no concello de Santiago

Descargar o documento "Hábitos de consumo no concello de Santiago"
Ano de publicación:2010

Neste estudo analizanse os hábitos de compra e consumo dos clientes dos establecementos do Concello de Santiago, tanto dende o punto de vista sociodemográfico como conductual e cultural (vantaxes buscadas nos produtos polos consumidores, os estilos de vida, intereses, opinións e comportamentos de merca), co obxectivo de dotar ao sector comercial dun coñecemento exhaustivo da súa clientela.