censo de locais comerciais de santiago de compostela

Descargar o documento "censo de locais comerciais de santiago de compostela"
Ano de publicación:2008

O Censo de Establecementos Comerciais constitúe un reconto dos bens inmobles que actualmente albergan ou teñen potencial de albergar unha actividade económica relacionada co sector comercial. A súa finalidade é levar a cabo un rexistro da cantidade de todos os inmobles dedicados actualmente a esta actividade así como os dispoñibles en aluguer ou venda, para levar un control do seu uso e aproveitamento.