Recursos

Axudas e subvencións comercio Santiago

11 Mai: Aprobadas as bases reguladoras do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes), e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 en réxime de concorrencia non competitiva

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2023 pola que se dá publicidade ao Acordo do…