Bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial, e se procede á súa convocatoria para o 2023 (códigos de procedemento TR357B, TR357C, TR357D)

Axudas e subvencións comercio Santiago

Ficha da subvención

Denominación

Bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial, e se procede á súa convocatoria para o 2023 (códigos de procedemento TR357B, TR357C, TR357D)

Convocatoria: Pechada

Data de publicación: 10/02/2023

Prazo entrega solicitudes: Fin 10/03/2023

información, ligazóns e consultas

Xunta de Galicia

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Dirección Xeral de Relacións Laborais

San Lázaro, s/n 15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)
Teléfono: 981544615
Fax: 981957751
Email: relacionslaborais.emprego@xunta.gal

Bases da convocatoria

Extracto da convocatoria

Solicitude a través da Sede Electrónica

Corrección de erros

Resolución do 28 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas