Axudas para a mellora e innovación da empresa local 2020. Coidar para Mellorar, Mellorar para Coidar

Axudas e subvencións comercio Santiago

Ficha da subvención

A convocatoria 2020 deste programa de axuda á innovación no comercio local amplía os fondos dispoñibles e as liñas de subvención co fin de promover cambios positivos que permitan afrontar os desafíos do futuro e contribuír á reactivación económica.