Subvencións para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal

Axudas e subvencións comercio Santiago

Ficha da subvención

Denominación

Subvencións para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal

Convocatoria: Pechada

Data de publicación: 23/05/2022

Prazo entrega solicitudes: Inicio 24/05/2022 Fin 23/06/2022

Organismo: Xunta de Galicia

Dirección:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n. Edificio nº 5 - 3º andar 15781 Santiago de Compostela (Coruña, A)

Email: cei.dxc.axudas@xunta.gal

Teléfono: 981545525/ 981545548/ 981545419

Fax: 981545541

información, ligazóns e consultas

Publicación DOG / BOE

Extracto da convocatoria

No DOG nº: 98 do Luns, 23 de maio de 2022 publícanse a Orde e o Extracto onde se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal e se procede á súa convocatoria para o ano 2022.

Persoas beneficiarias

1. Comerciantes retallistas que cumpran os requisitos publicados na convocatoria

2. Obradoiros artesáns:que cumpran os requisitos publicados na convocatoria

Lugar e prazo de presentación

Lugar: As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da entidade convocante. Código de procedemento CO300C

Prazo Aberto: 24/05/2022 – 23/06/2022