Premios de Artesanía de Galicia, bases reguladoras e a súa convocatoria para o 2023

Axudas e subvencións comercio Santiago

Ficha da subvención

Denominación

Premios de Artesanía de Galicia, bases reguladoras e a súa convocatoria para o 2023

Convocatoria: Pechada

Data de publicación: 26/05/2023

Prazo entrega solicitudes: Inicio 18/09/2023 Fin 29/09/2023

información, ligazóns e consultas

Xunta de Galicia

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

Fundación Pública Artesanía de Galicia

Área Central, 1º-Local 25MN. Fontiñas

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Teléfono: 881999171 / 881999175 / Desde o resto do Estado: 902120012

Fax: 881999170

Email: centro.artesania@xunta.gal.

http://artesaniadegalicia.xunta.gal

http://ceei.xunta.gal

Bases da convocatoria

Extracto da convocatoria

Solicitude a través da Sede Electrónica

Premios de Artesanía de Galicia 2023

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se acorda publicar as bases reguladoras dos premios de Artesanía de Galicia e a súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento IN200A)

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos premios Artesanía de Galicia como un recoñecemento á mellora continua no labor dos profesionais do sector artesán galego e contribuír ao seu desenvolvemento económico e promocional.

Os premios Artesanía de Galicia constan das seguintes modalidades:

a) Premio Artesanía de Galicia 2023.

b) Premio Traxectoria 2023.

c) Premio Bolsa Eloy Gesto 2023.

PERSOAS beneficiarias

Persoas e obradoiros artesáns con recoñecida traxectoria profesional e que están ou estiveron inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia, segundo o premio a que opten.

Lugar e prazo de presentación

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de candidaturas iníciase a partir das 8.00 horas do 18 de setembro de 2023 e remata ás 14.30 horas do 29 de setembro de 2023.

Lugar de presentación

Sede electrónica da Xunta de Galicia (código de procedemento IN200A)