Premios Nacionais de Comercio Interior 2023

Axudas e subvencións comercio Santiago

Ficha da subvención

Denominación

Premios Nacionais de Comercio Interior 2023

Convocatoria: Pechada
información, ligazóns e consultas

Para calquera aclaración relativa á tramitación da súa solicitude pode contactar coa Subdirección Xeral de Apoio á Competitividade do Pequeno Comercio a través do correo electrónico: sgfomon.sscc@mincotur.es

Publicación DOG / BOE

Bases da convocatoria

Solicitude a través da Sede Electrónica

Corrección de erros

Resolución de 4 de decembro de 2023, da Secretaría de Estado de Comercio, pola que se adxudican os Premios Nacionais de Comercio Interior 2023.

Convocatoria aberta dende o 9/3/2023 ata dentro de 2 meses

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Extracto da Resolución da Secretaría de Estado de Comercio do 23 de febreiro de 2023, pola que se convocan os Premios Nacionais de Comercio Interior 2023

Orde ICT/821/2020, do 28 de agosto, pola que se modifica a Orde ICT/862/2018, do 1 de agosto, pola que se establecen as bases reguladoras dos Premios Nacionais de Comercio Interior.

Orde ICT/862/2018, do 1 de agosto, pola que se establecen as bases reguladoras dos Premios Nacionais de Comercio Interior.

Os Premios Nacionais de Comercio Interior foron creados por Orde do Ministerio de Economía e Facenda, do 16 de xullo de 1997, con obxecto de recoñecer o especial labor dos concellos nas súas actividades de renovación urbana comercial no centro das cidades e dos pequenos comercios no seu labor de desenvolvemento comercial e modernización empresarial, mediante a mellora da tecnoloxía e a asociación de empresas.

Persoas beneficiarias

Os premios convócanse en tres modalidades: concellos, centros comerciais abertos e pequeno comercio.

Lugar e prazo de presentación

As candidaturas poderán ser presentadas desde o día seguinte á data de publicación deste extracto da orde de convocatoria no «Boletín Oficial do Estado» no prazo de dous meses.

A solicitude formalizarase no modelo normalizado que figura como anexo da convocatoria na sede electrónica

https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=212