Subvención a asociacións de autónomos e empresarios

Axudas e subvencións comercio Santiago

Ficha da subvención

Denominación

Subvención a asociacións de autónomos e empresarios

Convocatoria: Pechada

Prazo entrega solicitudes: Fin 30/12/2022

información, ligazóns e consultas

Bases da convocatoria

Prazo máximo dun mes a contar dende o 30 de decembro de 2022 as 11:00 hr.

Real Decreto 1024/2022, do 13 de decembro, polo que se regula a concesión directa de subvencións a asociacións de autónomos e empresarios para a realización de actuacións de difusión e acompañamento entre os colectivos de autónomos, novos empresarios e agricultores e gandeiros no marco do Programa Kit Dixital.

Entidades beneficiarias

Segmento I. Pequenas empresas entre dez e menos de cincuenta empregados.
Segmento II. Pequenas empresas ou microempresas entre tres e menos de dez empregados.
Segmento III. Pequenas empresas ou microempresas entre cero e menos de tres empregados.

1. Serán beneficiarias da concesión directa de subvencións as seguintes entidades:

a) Asociacións en representación do colectivo de autónomos:
1.º Asociación de Autónomos (ATA).
2.º Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos (UPTA).
3.º Unión de Asociacións de Traballadores Autónomos e Emprendedores (UATAE).

b) Asociacións en representación de colectivos de agricultores e gandeiros:
1.º Asociación Agraria de Novos Agricultores (ASAJA).
2.º Coordinadora de Organizacións de Agricultores e Gandeiros (COAG).
3.º Unión de Pequenos Agricultores e Gandeiros (UPA).

c) Asociacións en representación do colectivo de novos empresarios:
1.º Confederación Española de Asociacións de Novos Empresarios (CEAJE).

2. Ditas entidades non poderán obter a condición de beneficiario se incorren nalgunha das circunstancias previstas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro..

 

Lugar e prazo de presentación

As solicitudes dirixiranse ao titular do órgano concedente e deberanse presentar no prazo máximo dun mes para contar desde o 30 de decembro de 2022 ás 11:00 horas. A solicitude e tramitación das subvencións realizarase a través da sede electrónica da Entidade Pública Empresarial Red.es. A comunicación por medios electrónicos será obrigatoria.