Un de cada catro euros da economía española depende do comercio

Departamento de comercio2

26/03/2024

O comercio representa unha cuarta parte da actividade económica española, segundo un informe da Cámara de Comercio. A tenda mantén a súa hexemonía na era do ecommerce .

O comercio toma múltiples formas: tendas de roupa, supermercados, comercios asiáticos, comercio en liña… Ademais, dáse o feito de que dous das compañías máis admiradas e representativas dedícanse a este sector, en dúas ramas moi diferentes, como son a alimentación e a venda de roupa.

Todas estas modalidades de comercio representan unha importante parte da economía española, que nunha elevada porcentaxe dedícase ao comercio. Concretamente, unha cuarta parte, segundo os datos da Cámara de Comercio. Un 24,3% do Valor Agregado Bruto (VAB) e un 28,1% do emprego xerado en España dependeu, directa ou indirectamente, do comercio, segundo o estudo ‘Impacto do Comercio na Economía Española’, realizado pola Cámara de España e impulsado desde a Comisión de Comercio.

Trátase de “un sector estratéxico polas intensas relacións intersectoriales que ten” e “é un dos principais motores da economía española, non só pola súa contribución directa ao PIB ou á creación de emprego, senón por ese efecto dinamizador sobre outros sectores produtivos”, explicou o presidente da Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.

Comercio local de Santiago de Compostela

Así, os datos evidencian que “o comercio xoga un papel fundamental na economía española, tanto en termos de produción, como de xeración de valor engadido e emprego”. En relación co papel tractor do comercio, cada euro producido polo sector supuxo 1,1 euros de impacto engadido.

Ademais, o 28,1% do emprego creado pola economía española dependeu de forma directa ou indirecta do comercio. De feito, por cada 100 postos de traballo dedicados a este sector, xeráronse 68 postos adicionais noutras ramas da economía nacional.

A rama de actividade con maior valor da súa produción vinculada ao comercio é a de servizos de publicidade e estudos de mercado, pois en 2020 o 54,1% da súa produción quedou determinada “pola súa estreita relación co comercio”.

O sector tivo tamén “unha importancia significativa” noutras ramas da economía, como os servizos profesionais e técnicos (38,7% do valor da produción relacionouse co comercio), servizos de almacenamento e auxiliares do transporte (38%),servizos de seguridade (35,7%) ou servizos de impresión e de reprodución (34,8%).

O informe tamén analiza o número de postos de traballo en cada subrama de actividade do comercio durante a serie histórica (1995-2020), sendo o comercio polo miúdo a categoría con cifras máis altas, ao alcanzar 1,6 millóns de empregos en 2020 (1,7 millóns en 2019 antes da pandemia).

En paralelo, o comercio por xunto é o que maior incremento de emprego protagonizou, pasando dos 605.400 postos de traballo equivalentes a tempo completo no ano 1995, ata os 1,1 millóns en 2020.

Uno de cada cuatro euros de la economía española depende del comercio (capital.es).

Entradas relacionadas